STROJI ZA FORMIRANJE ROBA – KONICE PLOČEVINE / MAŠINE ZA FORMIRANJE RUBA LIMA

TURŠKA OPCIJA / TURSKE MAŠINE
Izdelava ROBA dna posode Najboljši model za nakup za vse proizvajalce rezervoarjev.

VEČ IZVEDB ODVISNO O DEBELINI in VRSTI PLOČEVINE / VIŠE IZVEDBI U ZAVISNOSTI OD DEBLJINE I VRSTE LIMA

Izrada RUBA DNA posude / REZERVOARA!
Najbolji model za kupnju za sve proizvođače rezervoara
MANJŠI MODELI za izdelavo KROŽNOG in RAVNEGA ROBA / MANJI MODELI za izradu KRUŽNOG i RAVNOG RUBA!
Za formiranje ravnega roba /falca/ // Za formiranje ruba/ivice lima
Stroji za zapiranje roba v več opcij / Mašine za zatvaranje ruba u više opcija
Poiščite pri nas prospekt ali tehnične podatke / Zatražite kod nas, za svaki stroj tehničke podatke.