STROJI ZA UPOGIBANJE CEVI (VSEH OBLIK) / MAŠINE ZA SAVIJANJE CIJEVI SVIH OBLIKA

S DROGOM / SA TRNOM
TURŠKO POREKLO / TURSKO PORIJEKLO
BREZ DROGA / BEZ TRNA:
EU POREKLO / EU PORIJEKLO
Brez droga / Bez trna